لنج صیادی

لنج صیادی لنج صیادی

آبادان

خوزستان - آبادان

وسایل نقلیه > قایق و لوازم جانبی

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 11 ماه پیش

موتور 25 و قایق 17 فوت

موتور 25 و قایق 17 فوت موتور 25 و قایق 17 فوت

بندر کنگان

بوشهر - بندر کنگان

وسایل نقلیه > قایق و لوازم جانبی

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 11 ماه پیش

قایق صیادی

قایق صیادی قایق صیادی

بوشهر

بوشهر - بوشهر

وسایل نقلیه > قایق و لوازم جانبی

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 11 ماه پیش

قایق ومجوز صیادی و تفریحی

قایق ومجوز صیادی و تفریحی قایق ومجوز صیادی و تفریحی

بوشهر

بوشهر - بوشهر

وسایل نقلیه > قایق و لوازم جانبی

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 11 ماه پیش

لنج باری ٢٨٠ تن

لنج باری ٢٨٠ تن لنج باری ٢٨٠ تن

بندر گناوه

بوشهر - بندر گناوه

وسایل نقلیه > قایق و لوازم جانبی

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

قایق تفریحی و غواصی

قایق تفریحی و غواصی قایق تفریحی و غواصی

بندر عباس

هرمزگان - بندر عباس

وسایل نقلیه > قایق و لوازم جانبی

16,000,000 تومان

16,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

فروش لنج باری 120 تنی

فروش لنج باری 120 تنی فروش لنج باری 120 تنی

بوشهر

بوشهر - بوشهر

وسایل نقلیه > قایق و لوازم جانبی

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

فروش قایق صیادی با مجوز صید

فروش قایق صیادی با مجوز صید فروش قایق صیادی با مجوز صید

بوشهر

بوشهر - بوشهر

وسایل نقلیه > قایق و لوازم جانبی

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

فروش لنج باری 120 تنی

فروش لنج باری 120 تنی فروش لنج باری 120 تنی

بوشهر

بوشهر - بوشهر

وسایل نقلیه > قایق و لوازم جانبی

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 1 سال پیش