گازهای آزمایشگاهی و صنعتی و طبی و مایع

گازهای آزمایشگاهی و صنعتی و طبی و مایع گازهای آزمایشگاهی و صنعتی و طبی و مایع

تهران

تهران - تهران

صنفی و صنعتی > لوازم پزشکی و آزمایشگاهی

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 5 ماه پیش

دماسنج اتاق سرور دماسنج اتاق کودک دماسنج

دماسنج اتاق سرور دماسنج اتاق کودک دماسنج دماسنج اتاق سرور دماسنج اتاق کودک دماسنج

تهران

تهران - تهران

صنفی و صنعتی > لوازم پزشکی و آزمایشگاهی

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 11 ماه پیش

دماسنج ماکزیمم مینیمم دماسنج دیجیتال ماک

دماسنج ماکزیمم مینیمم دماسنج دیجیتال ماک دماسنج ماکزیمم مینیمم دماسنج دیجیتال ماک

تهران

تهران - تهران

صنفی و صنعتی > لوازم پزشکی و آزمایشگاهی

مجانی

مجانی

تاریخ انتشار: 11 ماه پیش

پی اچ متر قلمی پی اچ متر دیجیتال رفراکتو

پی اچ متر قلمی پی اچ متر دیجیتال رفراکتو پی اچ متر قلمی پی اچ متر دیجیتال رفراکتو

تهران

تهران - تهران

صنفی و صنعتی > لوازم پزشکی و آزمایشگاهی

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 11 ماه پیش

دماسنج دیجیتال رطوبت سنج دیجیتال دماسنج

دماسنج دیجیتال رطوبت سنج دیجیتال دماسنج دماسنج دیجیتال رطوبت سنج دیجیتال دماسنج

تهران

تهران - تهران

صنفی و صنعتی > لوازم پزشکی و آزمایشگاهی

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 11 ماه پیش

الکل سنج الکل سنج الکل سنج آنالوگ الکل س

الکل سنج الکل سنج الکل سنج آنالوگ الکل س الکل سنج الکل سنج الکل سنج آنالوگ الکل س

تهران

تهران - تهران

صنفی و صنعتی > لوازم پزشکی و آزمایشگاهی

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 11 ماه پیش

تجهیزات آزمایشگاهی مدارس تجهیزات آموزشی

تجهیزات آزمایشگاهی مدارس تجهیزات آموزشی تجهیزات آزمایشگاهی مدارس تجهیزات آموزشی

تهران

تهران - تهران

صنفی و صنعتی > لوازم پزشکی و آزمایشگاهی

مجانی

مجانی

تاریخ انتشار: 11 ماه پیش

مولاژنیم تنه انسان مولاژ اسکلت انسان مول

مولاژنیم تنه انسان مولاژ اسکلت انسان مول مولاژنیم تنه انسان مولاژ اسکلت انسان مول

تهران

تهران - تهران

صنفی و صنعتی > لوازم پزشکی و آزمایشگاهی

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 11 ماه پیش

یونیت و تخت دندانپزشکی

یونیت و تخت دندانپزشکی یونیت و تخت دندانپزشکی

تهران

تهران - تهران

صنفی و صنعتی > لوازم پزشکی و آزمایشگاهی

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

دستگاه تراش تبریز سالم

دستگاه تراش تبریز سالم دستگاه تراش تبریز سالم

اراک

مرکزی - اراک

صنفی و صنعتی > لوازم پزشکی و آزمایشگاهی

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

عرضه تجهیزات پزشکی نو و کارکرده

عرضه تجهیزات پزشکی نو و کارکرده عرضه تجهیزات پزشکی نو و کارکرده

تهران

تهران - تهران

صنفی و صنعتی > لوازم پزشکی و آزمایشگاهی

3,800,000 تومان

3,800,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

ساری طب

ساری طب ساری طب

ساری

مازندران - ساری

صنفی و صنعتی > لوازم پزشکی و آزمایشگاهی

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 1 سال پیش