فروش ملک تجاری1500متر در فردیس

فروش ملک تجاری1500متر در فردیس فروش ملک تجاری1500متر در فردیس

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

35,000,000,000 تومان

35,000,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 2 هفته پیش

فروش 20 متر مغازه با موقعیت عالی

فروش 20 متر مغازه با موقعیت عالی فروش 20 متر مغازه با موقعیت عالی

تهران

تهران - تهران

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

300,000,000 تومان

300,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 6 ماه پیش

فروش ملک تجاری یکجا در فردیس

فروش ملک تجاری یکجا در فردیس فروش ملک تجاری یکجا در فردیس

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

5,125,000,000 تومان

5,125,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 7 ماه پیش

فروش مغازه 34 متری در فردیس

فروش مغازه 34 متری در فردیس فروش مغازه 34 متری در فردیس

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

918,000,000 تومان

918,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 8 ماه پیش

فروش مغازه36متری در فردیس

فروش مغازه36متری در فردیس فروش مغازه36متری در فردیس

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

1,800,000,000 تومان

1,800,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 10 ماه پیش

فروش مغازه 29 متری در فردیس

فروش مغازه 29 متری در فردیس فروش مغازه 29 متری در فردیس

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

328,900,000 تومان

328,900,000 تومان

تاریخ انتشار: 10 ماه پیش

فروش مغازه35مترکانال غربی

فروش مغازه35مترکانال غربی فروش مغازه35مترکانال غربی

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

450,000,000 تومان

450,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 10 ماه پیش

فروش مغازه 23 متری در فردیس

فروش مغازه 23 متری در فردیس فروش مغازه 23 متری در فردیس

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

320,000,000 تومان

320,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 11 ماه پیش

فروش مغازه33متری در فردیس کانال غربی

فروش مغازه33متری در فردیس کانال غربی فروش مغازه33متری در فردیس کانال غربی

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

594,000,000 تومان

594,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 11 ماه پیش

فروش مغازه طلا فروشی در فردیس

فروش مغازه طلا فروشی در فردیس فروش مغازه طلا فروشی در فردیس

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

360,000,000 تومان

360,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 11 ماه پیش

فروش ملک تجاری بر جاده ملارد

فروش ملک تجاری بر جاده ملارد فروش ملک تجاری بر جاده ملارد

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

2,800,000,000 تومان

2,800,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 11 ماه پیش

فروش ملک تجاری یکجا در فردیس

فروش ملک تجاری یکجا در فردیس فروش ملک تجاری یکجا در فردیس

اندیشه

تهران - اندیشه

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

37,500,000,000 تومان

37,500,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 11 ماه پیش

سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس

سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس

جلفا

آذربایجان شرقی - جلفا

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 11 ماه پیش

فروش مغازه در فردیس جاده ملارد

فروش مغازه در فردیس جاده ملارد فروش مغازه در فردیس جاده ملارد

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

630,000,000 تومان

630,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 11 ماه پیش

فروش ملک تجاری 1250 متری در فردیس کرج

فروش ملک تجاری 1250 متری در فردیس کرج فروش ملک تجاری 1250 متری در فردیس کرج

اندیشه

تهران - اندیشه

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

38,000,000,000 تومان

38,000,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

فروش نقدی و یا معاوضه با اپارتمان

فروش نقدی و یا معاوضه با اپارتمان فروش نقدی و یا معاوضه با اپارتمان

همدان

همدان - همدان

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

300,000,000 تومان

300,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

فروش مغازه در لنگرود

فروش مغازه در لنگرود فروش مغازه در لنگرود

لنگرود

گیلان - لنگرود

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

34,000,000 تومان

34,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

چپرخانه

چپرخانه چپرخانه

همدان

همدان - همدان

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

مغازه درمکان عالی

مغازه درمکان عالی مغازه درمکان عالی

رشت

گیلان - رشت

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

44,000,000 تومان

44,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

فروش یا معاوضه مغازه لوکس

فروش یا معاوضه مغازه لوکس فروش یا معاوضه مغازه لوکس

رشت

گیلان - رشت

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

120,000,000 تومان

120,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

برج آکسون

برج آکسون برج آکسون

مشهد

خراسان رضوی - مشهد

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

410,000,000 تومان

410,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

٦٠٠ متر تجاری بر شریعتی  قدس

٦٠٠ متر تجاری بر شریعتی قدس ٦٠٠ متر تجاری بر شریعتی قدس

تهران

تهران - تهران

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

فروش دو دهنه مغازه

فروش دو دهنه مغازه فروش دو دهنه مغازه

رشت

گیلان - رشت

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

شهرک اندیشه نبش بهار ۱۱

شهرک اندیشه نبش بهار ۱۱ شهرک اندیشه نبش بهار ۱۱

شوشتر

خوزستان - شوشتر

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

58,000,000 تومان

58,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

مفازه موقعیت عالی بازار فروشی

مفازه موقعیت عالی بازار فروشی مفازه موقعیت عالی بازار فروشی

قم

قم - قم

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

1,200,000,000 تومان

1,200,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

26 متر تجاری سیرجان

26 متر تجاری سیرجان 26 متر تجاری سیرجان

سیرجان

کرمان - سیرجان

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

فروش

فروش فروش

زنجان

زنجان - زنجان

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

ﻣﻐﺎﺯﻩ و ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ 120

ﻣﻐﺎﺯﻩ و ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ 120 ﻣﻐﺎﺯﻩ و ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ 120

کرمان

کرمان - کرمان

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

120,000,000 تومان

120,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

معاوضه مغازه با آپارتمان

معاوضه مغازه با آپارتمان معاوضه مغازه با آپارتمان

گرگان

گلستان - گرگان

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

120,000,000 تومان

120,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

90 متر مغازه  85 متر زیر زمین

90 متر مغازه 85 متر زیر زمین 90 متر مغازه 85 متر زیر زمین

سمنان

سمنان - سمنان

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

1,000,000,000 تومان

1,000,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

اکازیون واقعی

اکازیون واقعی اکازیون واقعی

یاسوج

کهگیلویه و بویراحمد - یاسوج

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

265,000,000 تومان

265,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

11 متر پاساژ بهبهانی

11 متر پاساژ بهبهانی 11 متر پاساژ بهبهانی

اهواز

خوزستان - اهواز

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

مغازه درجلفا معاوضه با خودرو

مغازه درجلفا معاوضه با خودرو مغازه درجلفا معاوضه با خودرو

تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

18,000,000 تومان

18,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

فروش سرقفلی مغازه لوکس

فروش سرقفلی مغازه لوکس فروش سرقفلی مغازه لوکس

ارومیه

آذربایجان غربی - ارومیه

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

180,000,000 تومان

180,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

مغازه پاساژ ابریشم گچساران

مغازه پاساژ ابریشم گچساران مغازه پاساژ ابریشم گچساران

یاسوج

کهگیلویه و بویراحمد - یاسوج

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

50,000,000 تومان

50,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

اجاره یا فروش مغازه

اجاره یا فروش مغازه اجاره یا فروش مغازه

همدان

همدان - همدان

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

مغازه در بازارچه ماکو

مغازه در بازارچه ماکو مغازه در بازارچه ماکو

ماکو

آذربایجان غربی - ماکو

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

مفازه فروشی در نقده

مفازه فروشی در نقده مفازه فروشی در نقده

نقده

آذربایجان غربی - نقده

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

45,000,000 تومان

45,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

مغازه در شیخ شلتوت

مغازه در شیخ شلتوت مغازه در شیخ شلتوت

ارومیه

آذربایجان غربی - ارومیه

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

فروش مغازهمسکن آزادگان

فروش مغازهمسکن آزادگان فروش مغازهمسکن آزادگان

کرمانشاه

کرمانشاه - کرمانشاه

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

125,000,000 تومان

125,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش