فروش ملک تجاری1500متر در فردیس

فروش ملک تجاری1500متر در فردیس فروش ملک تجاری1500متر در فردیس

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

35,000,000,000 تومان

35,000,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 2 هفته پیش

فروش 20 متر مغازه با موقعیت عالی

فروش 20 متر مغازه با موقعیت عالی فروش 20 متر مغازه با موقعیت عالی

تهران

تهران - تهران

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

300,000,000 تومان

300,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 6 ماه پیش

فروش زیر زمین114متر در فردیس

فروش زیر زمین114متر در فردیس فروش زیر زمین114متر در فردیس

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > دفتر کار، اتاق اداری و مطب

684,000,000 تومان

684,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 7 ماه پیش

فروش ملک تجاری یکجا در فردیس

فروش ملک تجاری یکجا در فردیس فروش ملک تجاری یکجا در فردیس

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

5,125,000,000 تومان

5,125,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 7 ماه پیش

فروش باغ2040متر در فردیس

فروش باغ2040متر در فردیس فروش باغ2040متر در فردیس

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > صنعتی،‌ کشاورزی و تجاری

816,000,000 تومان

816,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 7 ماه پیش

فروش واحد تجاری و دفتری

فروش واحد تجاری و دفتری فروش واحد تجاری و دفتری

تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > دفتر کار، اتاق اداری و مطب

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 8 ماه پیش

فروش مغازه 34 متری در فردیس

فروش مغازه 34 متری در فردیس فروش مغازه 34 متری در فردیس

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

918,000,000 تومان

918,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 8 ماه پیش

فروش مغازه36متری در فردیس

فروش مغازه36متری در فردیس فروش مغازه36متری در فردیس

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

1,800,000,000 تومان

1,800,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 10 ماه پیش

فروش مغازه 29 متری در فردیس

فروش مغازه 29 متری در فردیس فروش مغازه 29 متری در فردیس

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

328,900,000 تومان

328,900,000 تومان

تاریخ انتشار: 10 ماه پیش

فروش مغازه35مترکانال غربی

فروش مغازه35مترکانال غربی فروش مغازه35مترکانال غربی

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

450,000,000 تومان

450,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 10 ماه پیش

فروش مغازه 23 متری در فردیس

فروش مغازه 23 متری در فردیس فروش مغازه 23 متری در فردیس

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

320,000,000 تومان

320,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 11 ماه پیش

فروش مغازه33متری در فردیس کانال غربی

فروش مغازه33متری در فردیس کانال غربی فروش مغازه33متری در فردیس کانال غربی

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

594,000,000 تومان

594,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 11 ماه پیش

فروش مغازه طلا فروشی در فردیس

فروش مغازه طلا فروشی در فردیس فروش مغازه طلا فروشی در فردیس

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

360,000,000 تومان

360,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 11 ماه پیش

فروش ملک تجاری بر جاده ملارد

فروش ملک تجاری بر جاده ملارد فروش ملک تجاری بر جاده ملارد

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

2,800,000,000 تومان

2,800,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 11 ماه پیش

فروش ملک تجاری یکجا در فردیس

فروش ملک تجاری یکجا در فردیس فروش ملک تجاری یکجا در فردیس

اندیشه

تهران - اندیشه

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

37,500,000,000 تومان

37,500,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 11 ماه پیش

سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس

سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس

جلفا

آذربایجان شرقی - جلفا

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 11 ماه پیش

فروش مغازه در فردیس جاده ملارد

فروش مغازه در فردیس جاده ملارد فروش مغازه در فردیس جاده ملارد

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

630,000,000 تومان

630,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 11 ماه پیش

فروش کارخانه 5 هکتاری

فروش کارخانه 5 هکتاری فروش کارخانه 5 هکتاری

آبیک

قزوین - آبیک

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > صنعتی،‌ کشاورزی و تجاری

5,500,000,000 تومان

5,500,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 11 ماه پیش

فروش ملک تجاری 1250 متری در فردیس کرج

فروش ملک تجاری 1250 متری در فردیس کرج فروش ملک تجاری 1250 متری در فردیس کرج

اندیشه

تهران - اندیشه

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

38,000,000,000 تومان

38,000,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

فروش ویا معاوضه گاوداری20راسی صنعتی شیری

فروش ویا معاوضه گاوداری20راسی صنعتی شیری فروش ویا معاوضه گاوداری20راسی صنعتی شیری

خرم‌آباد

لرستان - خرم‌آباد

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > صنعتی،‌ کشاورزی و تجاری

280,000,000 تومان

280,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

فروش نقدی و یا معاوضه با اپارتمان

فروش نقدی و یا معاوضه با اپارتمان فروش نقدی و یا معاوضه با اپارتمان

همدان

همدان - همدان

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

300,000,000 تومان

300,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

پمپ بنزین

پمپ بنزین پمپ بنزین

مشهد

خراسان رضوی - مشهد

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > صنعتی،‌ کشاورزی و تجاری

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

فروش مغازه در لنگرود

فروش مغازه در لنگرود فروش مغازه در لنگرود

لنگرود

گیلان - لنگرود

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

34,000,000 تومان

34,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

مطب خاص پزشکان و دندانپزشکان و اداری

مطب خاص پزشکان و دندانپزشکان و اداری مطب خاص پزشکان و دندانپزشکان و اداری

مشهد

خراسان رضوی - مشهد

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > دفتر کار، اتاق اداری و مطب

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

استخرپرورش ماهی

استخرپرورش ماهی استخرپرورش ماهی

رشت

گیلان - رشت

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > صنعتی،‌ کشاورزی و تجاری

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

فروش واحد تجاری و دفتری

فروش واحد تجاری و دفتری فروش واحد تجاری و دفتری

تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > دفتر کار، اتاق اداری و مطب

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

باغ انجیر 10ساله

باغ انجیر 10ساله باغ انجیر 10ساله

شیراز

فارس - شیراز

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > صنعتی،‌ کشاورزی و تجاری

جهت معاوضه

جهت معاوضه

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

زمین کشاورزی

زمین کشاورزی زمین کشاورزی

اصفهان

اصفهان - اصفهان

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > صنعتی،‌ کشاورزی و تجاری

55,000,000 تومان

55,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

٧٥ متری نوساز فول امکانات

٧٥ متری نوساز فول امکانات ٧٥ متری نوساز فول امکانات

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > دفتر کار، اتاق اداری و مطب

175,000,000 تومان

175,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

باغ دارامجوز ساخت در اهوانو

باغ دارامجوز ساخت در اهوانو باغ دارامجوز ساخت در اهوانو

سمنان

سمنان - سمنان

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > صنعتی،‌ کشاورزی و تجاری

50,000,000 تومان

50,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

باغشهرى قره چمن سند دار

باغشهرى قره چمن سند دار باغشهرى قره چمن سند دار

شیراز

فارس - شیراز

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > صنعتی،‌ کشاورزی و تجاری

100 تومان

100 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

4200متر مربع

4200متر مربع 4200متر مربع

تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > صنعتی،‌ کشاورزی و تجاری

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

چپرخانه

چپرخانه چپرخانه

همدان

همدان - همدان

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

زمین تجاری جاده پلاژ ساری

زمین تجاری جاده پلاژ ساری زمین تجاری جاده پلاژ ساری

ساری

مازندران - ساری

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > صنعتی،‌ کشاورزی و تجاری

100,000,000 تومان

100,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

5هکتار باغ گردو وبادام

5هکتار باغ گردو وبادام 5هکتار باغ گردو وبادام

سمنان

سمنان - سمنان

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > صنعتی،‌ کشاورزی و تجاری

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

باغ میوه در شاهرود

باغ میوه در شاهرود باغ میوه در شاهرود

شاهرود

سمنان - شاهرود

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > صنعتی،‌ کشاورزی و تجاری

100,000,000 تومان

100,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

باغ لشگر آباد موقعیت عالی

باغ لشگر آباد موقعیت عالی باغ لشگر آباد موقعیت عالی

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > صنعتی،‌ کشاورزی و تجاری

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

مغازه درمکان عالی

مغازه درمکان عالی مغازه درمکان عالی

رشت

گیلان - رشت

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

44,000,000 تومان

44,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

گلخانه با استخر و سازه

گلخانه با استخر و سازه گلخانه با استخر و سازه

سمنان

سمنان - سمنان

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > صنعتی،‌ کشاورزی و تجاری

140,000,000 تومان

140,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

فروش یا معاوضه مغازه لوکس

فروش یا معاوضه مغازه لوکس فروش یا معاوضه مغازه لوکس

رشت

گیلان - رشت

ساختمان و املاک > فروش اداری و تجاری > مغازه و غرفه

120,000,000 تومان

120,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش