اجاره مطب پزشک عمومی جنب داروخانه

اجاره مطب پزشک عمومی جنب داروخانه اجاره مطب پزشک عمومی جنب داروخانه

تهران

تهران - تهران

ساختمان و املاک > رهن و اجاره اداری و تجاری > دفتر کار، اتاق اداری و مطب

450,000 تومان

450,000 تومان

تاریخ انتشار: 2 ماه پیش

اجاره مغازه بزرگ در فردیس

اجاره مغازه بزرگ در فردیس اجاره مغازه بزرگ در فردیس

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > رهن و اجاره اداری و تجاری > مغازه و غرفه

20,000,000 تومان

20,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 9 ماه پیش

اجازه مغازه در فردیس

اجازه مغازه در فردیس اجازه مغازه در فردیس

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > رهن و اجاره اداری و تجاری > مغازه و غرفه

9,000,000 تومان

9,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 10 ماه پیش

اجاره مغازه دو نبش در فردیس

اجاره مغازه دو نبش در فردیس اجاره مغازه دو نبش در فردیس

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > رهن و اجاره اداری و تجاری > مغازه و غرفه

12,000,000 تومان

12,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 11 ماه پیش

رهن مغازه20متری در فردیس

رهن مغازه20متری در فردیس رهن مغازه20متری در فردیس

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > رهن و اجاره اداری و تجاری > مغازه و غرفه

0 تومان

0 تومان

تاریخ انتشار: 11 ماه پیش

اجاره مطب 73 متری در فردیس

اجاره مطب 73 متری در فردیس اجاره مطب 73 متری در فردیس

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > رهن و اجاره اداری و تجاری > دفتر کار، اتاق اداری و مطب

1,500,000 تومان

1,500,000 تومان

تاریخ انتشار: 11 ماه پیش

اجاره مغازه در بهترین نقطه فردیس

اجاره مغازه در بهترین نقطه فردیس اجاره مغازه در بهترین نقطه فردیس

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > رهن و اجاره اداری و تجاری > مغازه و غرفه

6,000,000 تومان

6,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 11 ماه پیش

اجاره واحد تجاری بزرگ در فردیس

اجاره واحد تجاری بزرگ در فردیس اجاره واحد تجاری بزرگ در فردیس

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > رهن و اجاره اداری و تجاری > مغازه و غرفه

22,000,000 تومان

22,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 11 ماه پیش

اجاره سالن واقع در جاده ملارد

اجاره سالن واقع در جاده ملارد اجاره سالن واقع در جاده ملارد

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > رهن و اجاره اداری و تجاری > مغازه و غرفه

3,500,000 تومان

3,500,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

اجاره مغازه دو نبش در فردیس

اجاره مغازه دو نبش در فردیس اجاره مغازه دو نبش در فردیس

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > رهن و اجاره اداری و تجاری > مغازه و غرفه

9,000,000 تومان

9,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

اجاره واحدتجاری بزرگ درفردیس

اجاره واحدتجاری بزرگ درفردیس اجاره واحدتجاری بزرگ درفردیس

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > رهن و اجاره اداری و تجاری > مغازه و غرفه

25,000,000 تومان

25,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

اجاره ویلائی در بهترین نقطه فردیس

اجاره ویلائی در بهترین نقطه فردیس اجاره ویلائی در بهترین نقطه فردیس

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > رهن و اجاره اداری و تجاری > دفتر کار، اتاق اداری و مطب

45,000,000 تومان

45,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

اجاره آپارتمان اداری در فردیس

اجاره آپارتمان اداری در فردیس اجاره آپارتمان اداری در فردیس

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > رهن و اجاره اداری و تجاری > دفتر کار، اتاق اداری و مطب

50,000,000 تومان

50,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

رهن و اجاره مغازه ٤٦ مترى پاساژ اريانا

رهن و اجاره مغازه ٤٦ مترى پاساژ اريانا رهن و اجاره مغازه ٤٦ مترى پاساژ اريانا

اهواز

خوزستان - اهواز

ساختمان و املاک > رهن و اجاره اداری و تجاری > مغازه و غرفه

800,000 تومان

800,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

اجاره مغازه20متری در فردیس

اجاره مغازه20متری در فردیس اجاره مغازه20متری در فردیس

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > رهن و اجاره اداری و تجاری > مغازه و غرفه

600,000 تومان

600,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

اجاره آپارتمان با موقعیت اداری در فردیس

اجاره آپارتمان با موقعیت اداری در فردیس اجاره آپارتمان با موقعیت اداری در فردیس

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > رهن و اجاره اداری و تجاری > دفتر کار، اتاق اداری و مطب

3,000,000 تومان

3,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

300مترسوله مغازه بلوارطوس

300مترسوله مغازه بلوارطوس 300مترسوله مغازه بلوارطوس

مشهد

خراسان رضوی - مشهد

ساختمان و املاک > رهن و اجاره اداری و تجاری > صنعتی،‌ کشاورزی و تجاری

3,000,000 تومان

3,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

500مترسالن آزادی135

500مترسالن آزادی135 500مترسالن آزادی135

مشهد

خراسان رضوی - مشهد

ساختمان و املاک > رهن و اجاره اداری و تجاری > صنعتی،‌ کشاورزی و تجاری

2,100,000 تومان

2,100,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

اداری تجاری شهرک صنعتی بزرگ

اداری تجاری شهرک صنعتی بزرگ اداری تجاری شهرک صنعتی بزرگ

شیراز

فارس - شیراز

ساختمان و املاک > رهن و اجاره اداری و تجاری > صنعتی،‌ کشاورزی و تجاری

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

اجاره واحد تجاری در بازار

اجاره واحد تجاری در بازار اجاره واحد تجاری در بازار

تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز

ساختمان و املاک > رهن و اجاره اداری و تجاری > صنعتی،‌ کشاورزی و تجاری

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

سالن فلت منطقه ۲مناسب کار

سالن فلت منطقه ۲مناسب کار سالن فلت منطقه ۲مناسب کار

تهران

تهران - تهران

ساختمان و املاک > رهن و اجاره اداری و تجاری > صنعتی،‌ کشاورزی و تجاری

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

موقعیت عالی اداری و تجاری

موقعیت عالی اداری و تجاری موقعیت عالی اداری و تجاری

تهران

تهران - تهران

ساختمان و املاک > رهن و اجاره اداری و تجاری > مغازه و غرفه

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

20 متر شمیران نو

20 متر شمیران نو 20 متر شمیران نو

تهران

تهران - تهران

ساختمان و املاک > رهن و اجاره اداری و تجاری > دفتر کار، اتاق اداری و مطب

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

اجاره مغازه در فردیس

اجاره مغازه در فردیس اجاره مغازه در فردیس

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > رهن و اجاره اداری و تجاری > مغازه و غرفه

5,000,000 تومان

5,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

230 متر کوی صنعتی سهند

230 متر کوی صنعتی سهند 230 متر کوی صنعتی سهند

تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز

ساختمان و املاک > رهن و اجاره اداری و تجاری > صنعتی،‌ کشاورزی و تجاری

1,100,000 تومان

1,100,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

مغازه در شهناز والمان

مغازه در شهناز والمان مغازه در شهناز والمان

تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز

ساختمان و املاک > رهن و اجاره اداری و تجاری > مغازه و غرفه

800,000 تومان

800,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

400متر تجاری گلشهر

400متر تجاری گلشهر 400متر تجاری گلشهر

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > رهن و اجاره اداری و تجاری > مغازه و غرفه

10,000,000 تومان

10,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

ساختمان اداري

ساختمان اداري ساختمان اداري

همدان

همدان - همدان

ساختمان و املاک > رهن و اجاره اداری و تجاری > دفتر کار، اتاق اداری و مطب

3,500,000 تومان

3,500,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

اجاره مغازه

اجاره مغازه اجاره مغازه

کرمان

کرمان - کرمان

ساختمان و املاک > رهن و اجاره اداری و تجاری > مغازه و غرفه

400,000 تومان

400,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

املاک  اجاره اداری و تجاری

املاک اجاره اداری و تجاری املاک اجاره اداری و تجاری

تهران

تهران - تهران

ساختمان و املاک > رهن و اجاره اداری و تجاری > دفتر کار، اتاق اداری و مطب

1,000,000 تومان

1,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

املاک  اجاره اداری و تجاری

املاک اجاره اداری و تجاری املاک اجاره اداری و تجاری

تهران

تهران - تهران

ساختمان و املاک > رهن و اجاره اداری و تجاری > دفتر کار، اتاق اداری و مطب

1,000,000 تومان

1,000,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

مغازه بسیار شیک و بزرگ

مغازه بسیار شیک و بزرگ مغازه بسیار شیک و بزرگ

گرمدره

البرز - گرمدره

ساختمان و املاک > رهن و اجاره اداری و تجاری > مغازه و غرفه

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

واگذاری سوپر مارکت

واگذاری سوپر مارکت واگذاری سوپر مارکت

تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز

ساختمان و املاک > رهن و اجاره اداری و تجاری > مغازه و غرفه

1,325,000 تومان

1,325,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

آپارتمان دفتری موقعیت عالی

آپارتمان دفتری موقعیت عالی آپارتمان دفتری موقعیت عالی

مشهد

خراسان رضوی - مشهد

ساختمان و املاک > رهن و اجاره اداری و تجاری > دفتر کار، اتاق اداری و مطب

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

رهن دفترکار سند اداری 90 متر

رهن دفترکار سند اداری 90 متر رهن دفترکار سند اداری 90 متر

تهران

تهران - تهران

ساختمان و املاک > رهن و اجاره اداری و تجاری > دفتر کار، اتاق اداری و مطب

مجانی

مجانی

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

اجاره سوپر مارکت فعال با لوازم

اجاره سوپر مارکت فعال با لوازم اجاره سوپر مارکت فعال با لوازم

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > رهن و اجاره اداری و تجاری > مغازه و غرفه

550,000 تومان

550,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

اجاره مغازه در فردیس

اجاره مغازه در فردیس اجاره مغازه در فردیس

کرج

البرز - کرج

ساختمان و املاک > رهن و اجاره اداری و تجاری > مغازه و غرفه

8,500,000 تومان

8,500,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

مغازه لباس مجلسی مجتمع ستاره

مغازه لباس مجلسی مجتمع ستاره مغازه لباس مجلسی مجتمع ستاره

یزد

یزد - یزد

ساختمان و املاک > رهن و اجاره اداری و تجاری > مغازه و غرفه

300,000 تومان

300,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

60 متر اداری لاهیجان

60 متر اداری لاهیجان 60 متر اداری لاهیجان

لاهیجان

گیلان - لاهیجان

ساختمان و املاک > رهن و اجاره اداری و تجاری > دفتر کار، اتاق اداری و مطب

مجانی

مجانی

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

فروش مغازه ی پاستیلی

فروش مغازه ی پاستیلی فروش مغازه ی پاستیلی

یاسوج

کهگیلویه و بویراحمد - یاسوج

ساختمان و املاک > رهن و اجاره اداری و تجاری > مغازه و غرفه

170,000 تومان

170,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش