نمایش
تجهیزات گلخانه

تجهیزات گلخانه تجهیزات گلخانه

کرمان

کرمان - کرمان

صنفی و صنعتی > ابزار و ماشین آلات و قطعات صنعتی

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 3 ماه پیش

تابلو مینا کاری

تابلو مینا کاری تابلو مینا کاری

کرمان

کرمان - کرمان

وسایل و تزئینات خانه > سایر وسایل و تزئینات خانه

46,000 تومان

46,000 تومان

تاریخ انتشار: 6 ماه پیش

اتوی ذغالی آنتیک

اتوی ذغالی آنتیک اتوی ذغالی آنتیک

کرمان

کرمان - کرمان

وسایل و تزئینات خانه > سایر وسایل و تزئینات خانه

270,000 تومان

270,000 تومان

تاریخ انتشار: 8 ماه پیش

سینی دیواری الماس تراش

سینی دیواری الماس تراش سینی دیواری الماس تراش

کرمان

کرمان - کرمان

وسایل و تزئینات خانه > سایر وسایل و تزئینات خانه

415,000 تومان

415,000 تومان

تاریخ انتشار: 8 ماه پیش

ظرف میوه مسی با آبکاری نقره

ظرف میوه مسی با آبکاری نقره ظرف میوه مسی با آبکاری نقره

کرمان

کرمان - کرمان

وسایل و تزئینات خانه > سایر وسایل و تزئینات خانه

456,000 تومان

456,000 تومان

تاریخ انتشار: 8 ماه پیش

دستگاه میوه و سبزی خشک کن پارس درایر

دستگاه میوه و سبزی خشک کن پارس درایر دستگاه میوه و سبزی خشک کن پارس درایر

کرمان

کرمان - کرمان

صنفی و صنعتی > ابزار و ماشین آلات و قطعات صنعتی

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 10 ماه پیش

دستگاه خشک کن میوه و سبزی

دستگاه خشک کن میوه و سبزی دستگاه خشک کن میوه و سبزی

کرمان

کرمان - کرمان

صنفی و صنعتی > ابزار و ماشین آلات و قطعات صنعتی

توافقی

توافقی

تاریخ انتشار: 10 ماه پیش