کامپیوتر شخصی Game کامل  مانیتور  کیب

کامپیوتر شخصی Game کامل مانیتور کیب کامپیوتر شخصی Game کامل مانیتور کیب

تهران

تهران - تهران

لوازم الکترونیکی > کامپیوتر و تجهیزات جانبی > مانیتور و کامپیوتر رومیزی

1,500,000 تومان

1,500,000 تومان

تاریخ انتشار: 11 ماه پیش

فروش ویژه مانیتور 19و20 HP LED اصل المان

فروش ویژه مانیتور 19و20 HP LED اصل المان فروش ویژه مانیتور 19و20 HP LED اصل المان

بیرجند

خراسان جنوبی - بیرجند

لوازم الکترونیکی > کامپیوتر و تجهیزات جانبی > مانیتور و کامپیوتر رومیزی

210,000 تومان

210,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

CORE i7آمریکایی رم4گرافیک6هارد250

CORE i7آمریکایی رم4گرافیک6هارد250 CORE i7آمریکایی رم4گرافیک6هارد250

تهران

تهران - تهران

لوازم الکترونیکی > کامپیوتر و تجهیزات جانبی > مانیتور و کامپیوتر رومیزی

1,350,000 تومان

1,350,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

CORE i7آمریکایی رم4گرافیک6هارد250

CORE i7آمریکایی رم4گرافیک6هارد250 CORE i7آمریکایی رم4گرافیک6هارد250

تهران

تهران - تهران

لوازم الکترونیکی > کامپیوتر و تجهیزات جانبی > مانیتور و کامپیوتر رومیزی

1,350,000 تومان

1,350,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

CORE i7آمریکایی رم4گرافیک2هارد250

CORE i7آمریکایی رم4گرافیک2هارد250 CORE i7آمریکایی رم4گرافیک2هارد250

تهران

تهران - تهران

لوازم الکترونیکی > کامپیوتر و تجهیزات جانبی > مانیتور و کامپیوتر رومیزی

1,190,000 تومان

1,190,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

CORE i5آمریکایی رم32گرافیک2هارد1000

CORE i5آمریکایی رم32گرافیک2هارد1000 CORE i5آمریکایی رم32گرافیک2هارد1000

تهران

تهران - تهران

لوازم الکترونیکی > کامپیوتر و تجهیزات جانبی > مانیتور و کامپیوتر رومیزی

1,420,000 تومان

1,420,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

CORE i5آمریکایی رم8گرافیک8هارد1000

CORE i5آمریکایی رم8گرافیک8هارد1000 CORE i5آمریکایی رم8گرافیک8هارد1000

تهران

تهران - تهران

لوازم الکترونیکی > کامپیوتر و تجهیزات جانبی > مانیتور و کامپیوتر رومیزی

1,250,000 تومان

1,250,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

CORE i5آمریکایی رم8گرافیک2هارد1000

CORE i5آمریکایی رم8گرافیک2هارد1000 CORE i5آمریکایی رم8گرافیک2هارد1000

تهران

تهران - تهران

لوازم الکترونیکی > کامپیوتر و تجهیزات جانبی > مانیتور و کامپیوتر رومیزی

980,000 تومان

980,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

CORE i5آمریکایی رم4گرافیک2هارد250

CORE i5آمریکایی رم4گرافیک2هارد250 CORE i5آمریکایی رم4گرافیک2هارد250

تهران

تهران - تهران

لوازم الکترونیکی > کامپیوتر و تجهیزات جانبی > مانیتور و کامپیوتر رومیزی

790,000 تومان

790,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

4هسته کش 8 آمریکایی رم8گرافیک8هارد1000

4هسته کش 8 آمریکایی رم8گرافیک8هارد1000 4هسته کش 8 آمریکایی رم8گرافیک8هارد1000

تهران

تهران - تهران

لوازم الکترونیکی > کامپیوتر و تجهیزات جانبی > مانیتور و کامپیوتر رومیزی

920,000 تومان

920,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

CORE i7نسل جدیدرم4گرافیک2هارد500

CORE i7نسل جدیدرم4گرافیک2هارد500 CORE i7نسل جدیدرم4گرافیک2هارد500

تهران

تهران - تهران

لوازم الکترونیکی > کامپیوتر و تجهیزات جانبی > مانیتور و کامپیوتر رومیزی

1,490,000 تومان

1,490,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

CORE i7نسل جدیدرم16گرافیک12هارد2000

CORE i7نسل جدیدرم16گرافیک12هارد2000 CORE i7نسل جدیدرم16گرافیک12هارد2000

تهران

تهران - تهران

لوازم الکترونیکی > کامپیوتر و تجهیزات جانبی > مانیتور و کامپیوتر رومیزی

1,795,000 تومان

1,795,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

CORE i7مادربردUSB3رم8گرافیک8هارد1000

CORE i7مادربردUSB3رم8گرافیک8هارد1000 CORE i7مادربردUSB3رم8گرافیک8هارد1000

تهران

تهران - تهران

لوازم الکترونیکی > کامپیوتر و تجهیزات جانبی > مانیتور و کامپیوتر رومیزی

1,940,000 تومان

1,940,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

HP 2540  آمریکایی رم4گرافیک2هارد250

HP 2540 آمریکایی رم4گرافیک2هارد250 HP 2540 آمریکایی رم4گرافیک2هارد250

تهران

تهران - تهران

لوازم الکترونیکی > کامپیوتر و تجهیزات جانبی > مانیتور و کامپیوتر رومیزی

550,000 تومان

550,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

HP 2560  آمریکایی رم4گرافیک2هارد320

HP 2560 آمریکایی رم4گرافیک2هارد320 HP 2560 آمریکایی رم4گرافیک2هارد320

تهران

تهران - تهران

لوازم الکترونیکی > کامپیوتر و تجهیزات جانبی > مانیتور و کامپیوتر رومیزی

650,000 تومان

650,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

HP 2560  آمریکایی رم4گرافیک2هارد320

HP 2560 آمریکایی رم4گرافیک2هارد320 HP 2560 آمریکایی رم4گرافیک2هارد320

تهران

تهران - تهران

لوازم الکترونیکی > کامپیوتر و تجهیزات جانبی > مانیتور و کامپیوتر رومیزی

650,000 تومان

650,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

DELL INSPIRON 6400 آمریکایی15 اینچی

DELL INSPIRON 6400 آمریکایی15 اینچی DELL INSPIRON 6400 آمریکایی15 اینچی

تهران

تهران - تهران

لوازم الکترونیکی > کامپیوتر و تجهیزات جانبی > مانیتور و کامپیوتر رومیزی

390,000 تومان

390,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

2هسته آمریکایی رم4گرافیک2هارد250

2هسته آمریکایی رم4گرافیک2هارد250 2هسته آمریکایی رم4گرافیک2هارد250

تهران

تهران - تهران

لوازم الکترونیکی > کامپیوتر و تجهیزات جانبی > مانیتور و کامپیوتر رومیزی

290,000 تومان

290,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

2 هسته آمریکایی رم2گرافیک3هارد250

2 هسته آمریکایی رم2گرافیک3هارد250 2 هسته آمریکایی رم2گرافیک3هارد250

تهران

تهران - تهران

لوازم الکترونیکی > کامپیوتر و تجهیزات جانبی > مانیتور و کامپیوتر رومیزی

350,000 تومان

350,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

3 هسته ای آمریکایی رم8گرافیک6هارد250

3 هسته ای آمریکایی رم8گرافیک6هارد250 3 هسته ای آمریکایی رم8گرافیک6هارد250

تهران

تهران - تهران

لوازم الکترونیکی > کامپیوتر و تجهیزات جانبی > مانیتور و کامپیوتر رومیزی

500,000 تومان

500,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

2 هسته آمریکایی رم8گرافیک8هارد1000

2 هسته آمریکایی رم8گرافیک8هارد1000 2 هسته آمریکایی رم8گرافیک8هارد1000

تهران

تهران - تهران

لوازم الکترونیکی > کامپیوتر و تجهیزات جانبی > مانیتور و کامپیوتر رومیزی

750,000 تومان

750,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

3 هسته ای آمریکایی  رم4گرافیک2هارد250

3 هسته ای آمریکایی رم4گرافیک2هارد250 3 هسته ای آمریکایی رم4گرافیک2هارد250

تهران

تهران - تهران

لوازم الکترونیکی > کامپیوتر و تجهیزات جانبی > مانیتور و کامپیوتر رومیزی

380,000 تومان

380,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

3 هسته آمریکایی رم2گرافیک3هارد250

3 هسته آمریکایی رم2گرافیک3هارد250 3 هسته آمریکایی رم2گرافیک3هارد250

تهران

تهران - تهران

لوازم الکترونیکی > کامپیوتر و تجهیزات جانبی > مانیتور و کامپیوتر رومیزی

440,000 تومان

440,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

3 هسته آمریکایی رم2گرافیک3هارد250

3 هسته آمریکایی رم2گرافیک3هارد250 3 هسته آمریکایی رم2گرافیک3هارد250

تهران

تهران - تهران

لوازم الکترونیکی > کامپیوتر و تجهیزات جانبی > مانیتور و کامپیوتر رومیزی

440,000 تومان

440,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

3 هسته فوق حرفه ای رم8گرافیک6هارد250

3 هسته فوق حرفه ای رم8گرافیک6هارد250 3 هسته فوق حرفه ای رم8گرافیک6هارد250

تهران

تهران - تهران

لوازم الکترونیکی > کامپیوتر و تجهیزات جانبی > مانیتور و کامپیوتر رومیزی

610,000 تومان

610,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

3 هسته فوق حرفه ای رم8گرافیک6هارد250

3 هسته فوق حرفه ای رم8گرافیک6هارد250 3 هسته فوق حرفه ای رم8گرافیک6هارد250

تهران

تهران - تهران

لوازم الکترونیکی > کامپیوتر و تجهیزات جانبی > مانیتور و کامپیوتر رومیزی

610,000 تومان

610,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

3 هسته آمریکایی رم8گرافیک8هارد1000

3 هسته آمریکایی رم8گرافیک8هارد1000 3 هسته آمریکایی رم8گرافیک8هارد1000

تهران

تهران - تهران

لوازم الکترونیکی > کامپیوتر و تجهیزات جانبی > مانیتور و کامپیوتر رومیزی

850,000 تومان

850,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

4 هسته 8 مگ کش آمریکایی رم4گرافیک2

4 هسته 8 مگ کش آمریکایی رم4گرافیک2 4 هسته 8 مگ کش آمریکایی رم4گرافیک2

تهران

تهران - تهران

لوازم الکترونیکی > کامپیوتر و تجهیزات جانبی > مانیتور و کامپیوتر رومیزی

450,000 تومان

450,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

4 هسته 8 مگ کش آمریکایی رم8گرافیک6

4 هسته 8 مگ کش آمریکایی رم8گرافیک6 4 هسته 8 مگ کش آمریکایی رم8گرافیک6

تهران

تهران - تهران

لوازم الکترونیکی > کامپیوتر و تجهیزات جانبی > مانیتور و کامپیوتر رومیزی

780,000 تومان

780,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

کیس دست دومدوهستهگرافیک GEFORCE 15GB

کیس دست دومدوهستهگرافیک GEFORCE 15GB کیس دست دومدوهستهگرافیک GEFORCE 15GB

تهران

تهران - تهران

لوازم الکترونیکی > کامپیوتر و تجهیزات جانبی > مانیتور و کامپیوتر رومیزی

250,000 تومان

250,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

4هسته کش 8 آمریکایی رم8گرافیک8هارد1000

4هسته کش 8 آمریکایی رم8گرافیک8هارد1000 4هسته کش 8 آمریکایی رم8گرافیک8هارد1000

تهران

تهران - تهران

لوازم الکترونیکی > کامپیوتر و تجهیزات جانبی > مانیتور و کامپیوتر رومیزی

920,000 تومان

920,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

CORE i5آمریکایی رم8گرافیک8هارد1000

CORE i5آمریکایی رم8گرافیک8هارد1000 CORE i5آمریکایی رم8گرافیک8هارد1000

تهران

تهران - تهران

لوازم الکترونیکی > کامپیوتر و تجهیزات جانبی > مانیتور و کامپیوتر رومیزی

1,650,000 تومان

1,650,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

CORE i5آمریکایی رم4گرافیک6هارد250

CORE i5آمریکایی رم4گرافیک6هارد250 CORE i5آمریکایی رم4گرافیک6هارد250

تهران

تهران - تهران

لوازم الکترونیکی > کامپیوتر و تجهیزات جانبی > مانیتور و کامپیوتر رومیزی

930,000 تومان

930,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

سوپر مینی کیسCore 2 Duo باکش 6اداری

سوپر مینی کیسCore 2 Duo باکش 6اداری سوپر مینی کیسCore 2 Duo باکش 6اداری

تهران

تهران - تهران

لوازم الکترونیکی > کامپیوتر و تجهیزات جانبی > مانیتور و کامپیوتر رومیزی

350,000 تومان

350,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

کیس دست دوم مادربردGIGA رم4 گرافیک 25

کیس دست دوم مادربردGIGA رم4 گرافیک 25 کیس دست دوم مادربردGIGA رم4 گرافیک 25

تهران

تهران - تهران

لوازم الکترونیکی > کامپیوتر و تجهیزات جانبی > مانیتور و کامپیوتر رومیزی

350,000 تومان

350,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

LENOVO IBM آمریکایی اداری حسابداری

LENOVO IBM آمریکایی اداری حسابداری LENOVO IBM آمریکایی اداری حسابداری

تهران

تهران - تهران

لوازم الکترونیکی > کامپیوتر و تجهیزات جانبی > مانیتور و کامپیوتر رومیزی

170,000 تومان

170,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

LENOVO IBM آمریکاییگرافیک3مخصوص گیم نت

LENOVO IBM آمریکاییگرافیک3مخصوص گیم نت LENOVO IBM آمریکاییگرافیک3مخصوص گیم نت

تهران

تهران - تهران

لوازم الکترونیکی > کامپیوتر و تجهیزات جانبی > مانیتور و کامپیوتر رومیزی

270,000 تومان

270,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

استوک آمریکایی Intel Core 2 Duo با کش6

استوک آمریکایی Intel Core 2 Duo با کش6 استوک آمریکایی Intel Core 2 Duo با کش6

تهران

تهران - تهران

لوازم الکترونیکی > کامپیوتر و تجهیزات جانبی > مانیتور و کامپیوتر رومیزی

280,000 تومان

280,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

Core 2 Duoباکش6گرافیک3مخصوص گیم نت

Core 2 Duoباکش6گرافیک3مخصوص گیم نت Core 2 Duoباکش6گرافیک3مخصوص گیم نت

تهران

تهران - تهران

لوازم الکترونیکی > کامپیوتر و تجهیزات جانبی > مانیتور و کامپیوتر رومیزی

360,000 تومان

360,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش

Core 2 Duo باکش 6رم8گرافیک6حرفه ای

Core 2 Duo باکش 6رم8گرافیک6حرفه ای Core 2 Duo باکش 6رم8گرافیک6حرفه ای

تهران

تهران - تهران

لوازم الکترونیکی > کامپیوتر و تجهیزات جانبی > مانیتور و کامپیوتر رومیزی

520,000 تومان

520,000 تومان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش